גילוי נאות

IsraTransfer עושה כל מאמץ על מנת להבטיח שהמידע הנכלל באתר זה הוא נכון ומעודכן. המידע המוצג באתר זה אינו מיועד לשמש כבקשה לקבלת כספים או המלצה לעסוק במסחר. IsraTransfer  אינה נושאת בכל אחריות לכל הפסד הנגרם כתוצאה משימוש במידע הכלול באתר זה. כל החלטה לבצע עסקה היא תמיד החלטתו של הלקוח, ואין אנו יכולים לשאת באחריות לכל הפסד, לרבות הפסד הנגרם משינוי בשער החליפין לפני שהלקוח מבצע עסקה, או אחריה. לבקשת הלקוח, אנו עשויים לספק מידע אודות השוק, אולם מידע זה אינו ניתן כייעוץ ואל לו ללקוח להסיק דבר מן המידע. תנאי עסקאות החליפין במטבעות זרים מורכבים מאוד ובלתי יציבים, ולפיכך אין אנו יכולים לשאת באחריות להחלטת הלקוח לבצע עסקה.