חלופה בטוחה ואמינה לבנקים, עבור כל צרכי העברות מטבע זר.

רגולציה

כשמדובר במשלוח הכסף שלכם, חיוני להבטיח שספק שירות העברת המטבע הזר כפוף לרגולציה. בישראל חלה חובה על כל חברה המספקת שירותי העברת מטבע זר להיות כפופה לפיקוח רגולטורי.
ל-IsraTransfer רישיון שמספרו 514135235 והיא כפופה לרגולציה של משרד האוצר. אנו מדווחים ישירות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (AML), ומצייתים לכל דרישות האיסור להלבנת הון ותהליך “הכר את הלקוח שלך” (KYC).

איסור הלבנת הון

הנהלים שלנו כוללים, מבלי להגביל, וידוא זהות הלקוחות שלנו, ניתוח סיכון לקוח, דיווח על עסקאות חשודות, זיהוי אדם בעל חשיפה מדינית (P.E.P.), ניהול רשומות ורשימות תיוג בנושא סנקציות.

הכר את הלקוח (KYC)

תהליך “הכר את הלקוח” מסייע לנו להבין מיהם הלקוחות שלנו ומהי הסיבה לכך שהם מבצעים העברות מט”ח. התהליך כולל בירור זהות הלקוח, קביעת רמת סיכון וניטור עסקאות.  
IsraTransfer הינה המפעילה הבלעדית של תוכנית AACI (התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל) להעברות והמרות כספים, המציעה רמת אבטחה מירבית בעת העברת כספים.